Soutěž v první pomoci 2019

Soutěž v první pomoci pořádala SZŠ a VOŠ Jihlava a konala se v chatkovém táboře v Mladé Bříšti. Letos již 25. rokem. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 soutěžících družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo školního kola v poskytování první pomoci: velitel Marek Košut, Robin Chylík, Kristýna Jabůrková a Martina Němcová. Na soutěži v Bříšti prošla družstva celkem deset stanovišť a na jedenáctém pracovišti proběhl test fyzické zdatnosti. Scénáře úkolů na jednotlivých stanovištích čerpaly z reálných možností zranění. Při jednom hromadném neštěstí měli žáci možnost procvičit si komunikaci v anglickém či německém jazyce. Na každém pracovišti měli soutěžící možnost získat maximálně 25 bodů, při testu fyzické zdatnosti 15 bodů. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Žáci plnili úkoly při dopravní nehodě, srážce cyklistů, zranění elektrickým proudem, pořezání pilou či při diabetické komplikaci u zbloudilých dementních babiček. Letos poprvé mohli soutěžící využívat AED, které bylo v táboře. Přesto, že naši žáci v jednotlivých disciplínách získali hodnocení 20, jednou 18 a 14 bodů, na přední příčky nedosáhli. Měli velké zážitky z přírody prostředí Vysočiny a možnost zažít si poskytování první pomoci v reálných situacích. Mgr. Marcela Šimoníková

Den dětské onkologie

13. únor je tradičně celoevropsky věnován dětské onkologii. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek si letos podruhé připomněla tzv. Den dětské onkologie. Hlavními cíli akce je v Brně i v jiných městech v Evropě včasná diagnostika, upozornění na problematiku nádorů dětského věku, jejich prevenci, možnosti vyléčení, kvalita dalšího života a v neposlední řadě i propojování vyléčených pacientů se zdravými. 20. února měli studenti 3. ZA a 3. ZL tu čest účastnit se přednášek s touto tématikou v Univerzitním kině Scala. Do oboru dětské onkologie nás uvedla a o solidních nádorech poučila MUDr. Viera Bajčiová, CSc. z Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU. O leukémii u dětí a mladých dospělých jsme se dověděli od paní prof. MUDr. Hany Hrstkové, CSc. Na závěr jsme vážnost tématu odlehčili s Mgr. Tomášem Vyhlídalem z Univerzity Palackého v Olomouci z Fakulty pohybových aktivit, který nám rozšířil povědomí o aplikovaných pohybových aktivitách. Z této akce jsme odjížděli bohatší o spoustu informací nejen z oboru dětské onkologie. Uvědomili jsme si, že zdraví u mladých není automatická věc a je jen v našich rukou, jak s ním naložíme. Mgr. Marcela Šimoníková

Světový den diabetu s účastí našich studentů

Dne 16. 11. 2018 se naši studenti zdravotnických oborů – Čtvrtníčková Michaela, Sekaninová Jarmila, Zahradníček Jakub, Zbořilová Veronika – zúčastnili spolu se Svazem diabetiků Vyškov „Světového dne diabetu“. Cílem této kampaně bylo zvýšit povědomí o diabetu a zaměřit se na jeho prevenci. Za minulý rok byla tato nemoc zjištěna nově u 115 800 pacientů, téměř 600 z nich bylo mladších než 19 let. Sklony k nemoci jsou podle odborníků částečně vrozené, špatným životním stylem se dají nastartovat nebo zhoršit!  „Lyceáni“ měřili u zájemců, kterým není jejich zdraví lhostejné, krevní tlak a hladinu glykémie. Mgr. Marcela Šimoníková

Zapojení studentů do Národní potravinové sbírky

V sobotu 10. 11. 2018 se žáci z 1. ZA, 2. ZA a 2. ZL, konkrétně Veronika Šuriková, Barbora Gotwaldová, Lukáš Procházka, Denisa Babirádová, Lucie Vorretová, Tereza Trávníčková, Tereza Ševčíková a Michaela Zbořilová, zúčastnili Národní potravinové sbírky. Tato akce probíhá již tradičně ve spolupráci s Oblastní charitou Vyškov. Naši dobrovolníci ochotně pomáhali vybírat od nakupujících v obchodním domě Albert trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Patří jim velké díky, vybrali celkem  457,2 kg potravin! Mgr. Marcela Šimoníková

ZOPAKOVAT, PROCVIČIT, DOUČIT!!!

To není jen motto začátku školního roku, ale tato slova také plně charakterizovala poslední dny před prázdninami činnosti našich bývalých prváků „zdravoťáků“, kteří si pomocí zážitkových akcí prohloubili své znalosti z odborných předmětů.

Výrokem římského filozofa Senecy tím, že učíme jiné, učíme sebe“ se řídili při výuce první pomoci na dvou akcích ZŠ Purkyňova Vyškov, které připravovaly své žáky na mimořádné situace. V podobném duchu se budoucí sestřičky věnovaly i předškolákům v mateřské školce Hraničky. Tam kromě obvazování a resuscitace probíhal i nácvik správné ústní hygieny a dezinfekce rukou – nebo spíše ručiček.

Exkurze do čistírny vod ve Lhotě

Dne 23. 5. 2018 jsme se my, žáci 2. ZL a 2. ZA, zúčastnili exkurze do čistírny vod ve Lhotě. Celým procesem nás provázel milý pán, který všechny seznámil s postupem čištění vody a s chemikáliemi, kterými se voda čistí. Nejprve jsme viděli znečištěnou vodu před úpravou. Tahle voda se odebírá přímo z přehrady v Opatovicích, je přiváděna do Lhoty a poté upravována. Po úpravě je rozváděna do domácností. Během prohlídky úpravny vod jsme si vyzkoušeli znalosti z chemie a fyziky. Po exkurzi ve Lhotě jsme se vydali procházkou lesem do Opatovic, abychom se podívali na přehradu. Ta je momentálně v procesu úprav. Tato velmi naučná exkurze nám ukázala, že voda, kterou máme každý v domácnosti, není samozřejmostí. Prochází velmi složitým a zdlouhavým způsobem úpravy, proto bychom si měli vody vážit a neplýtvat s ní. Nela Zehnalová, 2.ZL

Praha očima zdravotníků

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 jsme se my, žáci 3. ročníku zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastnili dvoudenní exkurze do Prahy. Zde jsme měli naplánovaný poměrně náročný program. Hned po příjezdu a ubytování jsme navštívili Petřín a Petřínskou rozhlednu s krásným výhledem na Prahu. Následoval Pražský hrad, který je známý jako největší hradní komplex na světě. Zároveň s ním jsme si prohlédli i jeho největší dominantu – katedrálu sv. Víta. Její hlavní věž vyrůstá přímo nad hrobem svatého Václava a má symbolizovat vrchol koruny Pražského hradu. Hned poté jsme vyrazili na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše. A nakonec jsme zamířili na Karlův most, ovšem procházku jsme museli uspěchat kvůli nečekané bouřce. Druhá část exkurze byla věnována návštěvě Nemocnice Na Homolce. Tato nemocnice sídlí na Praze 5 a byla vybudovaná v 80. letech 20. století. Postupně zde byla otevřena specializovaná pracoviště neurologická, neurochirurgická, cévně chirurgická, kardiologická a kardiochirurgická. Unikátní je pracoviště Leksellova gama nože, původně pořízeného z celonárodní sbírky. V nemocnici též funguje PET centrum, které bylo dlouhá léta jediným pracovištěm svého druhu v ČR. Bylo nám umožněno prohlédnout si klinické pracoviště cévní chirurgie, jednotku intermediální péče a pooperační jednotku intenzivní péče. Po prohlídce nemocnice jsme ještě Read more

Dárcovství krve: Nemusíš, ale můžeš

V úterý 13. 2. 2018 se studenti druhého ročníku zdravotnických oborů zúčastnili exkurze na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Vyškov. Průvodkyní nám byla zástupkyně primářky paní MUDr. Lucie Judásková, která nás provedla i tam, kde „běžný smrtelník nesmí“. Během svého vyčerpávajícího výkladu paní doktorka také namátkově zkoušela vědomosti studentů z dané problematiky. Ti si zopakovali znalosti z předmětů somatologie i ošetřovatelství, ale hlavně se dověděli zajímavé informace ohledně dárcovství. Která krevní skupina se může podat všem pacientům, jaká jsou kritéria dárcovství krve nebo kostní dřeně? Dokonce jsme pod vedením paní laborantky nahlédli i do mikroskopu a mohli se přesvědčit, jak složitý proces předchází samotnému vydání krevní konzervy. Ale co zásadního si odnášíme z této exkurze, je vědomí, jak moc důležité a potřebné je darovat krev. Dárcem krve se může stát každý zdravý, plnoletý člověk vážící alespoň 50 kg… nemusíš, ale můžeš… možná tak zachráníš nejeden lidský život.

Kam kráčíme?

V pondělí 18. 12. 2017 proběhl 3. ročník školního kola psychologické olympiády, tentokrát na téma „Kam kráčíme?“.  Nelehkou otázku zpracovali žáci 2. a 3. ročníku Zdravotnického lycea. Své schopnosti předvedli ve třídních kolech všichni, ve školním pak celkem osm vybraných jedinců. Gratulujeme vítězům a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole! 1. Magdaléna Chludilová 2.  ZL 2. Michaela Bilíková  3. ZL 3. Michaela Čtvrtníčková 3. ZL