Školní vzdělávací programy

Gymnázium 8leté

Výuka 8letého gymnázia je rozdělena na dvě části – nižší a vyšší stupeň. ŠVP nižšího stupně vychází z RVP pro základní školy. ŠVP vyššího stupně je sestaveno podle RVP pro gymnázia. Od školního roku 2019/2020 se otevírají dvě třídy – jedna se zaměřením na klasickou výuku a druhá s progresivním stylem výuky. Každá třída má vypracován vlastní ŠVP.

 

Gymnázium 4leté

Výuka čtyřletého cyklu se realizuje podle školního vzdělávacího programu Škola orientace ve světě poznání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni pro další studium na vysoké škole, příp. na vyšší odborné škole.

 

Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, které je nutné pro výkon různých ekonomických funkcí ve výrobních podnicích, v obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. 

 

Praktická sestra

Absolvent oboru praktická sestra je středoškolsky vzdělaný pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče a také jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče v ČR i v zahraničí.