Střední odborná škola – informace o studiu

Logo SOŠ

Střední odborná škola připravuje žáky ve zdravotnických a ekonomických oborech.

Všechny obory jsou čtyřleté a jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Obchodní akademie

Obchodní akademie – informace o oboru

Učební plán

Školní vzdělávací program

Vyučující

Aktivity PK

Učebnice

Přijímací řízení

Maturita

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

 

Zdravotnické obory

Praktická sestra – informace o oboru

Učební plán

Školní vzdělávací program

Vyučující

Aktivity PK

Učebnice

Učebny

Přijímací řízení

Maturita

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků