Oslavy 125 let existence gymnázia

V roce 2024 uplyne 125 let existence gymnázia ve Vyškově. Škola si toto výročí připomene s žáky v hodinách češtiny, dějepisu, zeměpisu a v rámci projektového dne pro žáky nižšího gymnázia. V tisku se určitě objeví články k tomuto výročí.
 
Oslavy pro veřejnost škola nechystá. Pokud budete mít zájem se do školy podívat, např. při pořádání třídního srazu, kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Ivanu Voženílkovu (773 454 602, ivana.vozenilkova@gykovy.cz).
 
Veřejnost se do budovy školy může podívat v průběhu dne otevřených dveří na podzim každého roku.