Mobilita Erasmus + umožnila jazykové vzdělávání

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila v červnu tohoto roku jazykového kurzu v jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Mobilita Erasmus + přispěla k rozvoji školy

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila o prázdninách kombinovaného jazykového kurzu v jazykové škole The English Language Centre v Brightonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Erasmus+ 2014-2016

Naše škola úspěšně vstoupila do nového vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Na základě výsledku výběrového řízení se zapojuje do projektu mobility osob v rámci Klíčové akce 1 (KA1 – profesní rozvoj) pro školský sektor a tím získává možnost vyslat své pracovníky do zahraničí na kurzy s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.