Mobilita Erasmus + umožnila jazykové vzdělávání

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila v červnu tohoto roku  jazykového kurzu v jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Jazyková škola CES má dlouholetou tradici, opakovaně získala cenu Star English Language School in Europe, má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. V kurzech se učí studenti z celého světa, měla jsem možnost seznámit se studenty z Francie, Thajwanu, Saudské Arábie, Jižní Koree a  Itálie. Jazykový kurz anglického jazyka pro pokročilé byl zaměřen na rozvoj slovní zásoby a správné používání časování sloves. Výuka probíhala v malých skupinách (maximálně pěti) členů ve dvou samostatných blocích s různými učiteli. Prostor byl věnován i individuálním konzultacím.

Mobilita mi umožnila nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity při organizování mezinárodních projektů a  v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.