Poradenské pracoviště

Činnost poradenského pracoviště zajišťuje:

Gymnázium

 • Mentor VG: Mgr. Lenka Zádrapová
 • Mentor NG: Mgr. Iva Vybíralová
 • Výchovný poradce: Mgr. Jana Machová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Voženílková
 • Poradce pro volbu povolání: Mgr. Jana Plevová
 • Školní psycholog: Mr. Michaela Lexová

Střední odborná škola

 • Mentor: Mgr. Lenka Zádrapová
 • Výchovný poradce: Mgr. Iveta Höferová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová
 • Poradce pro volbu povolání: Mgr. Olga Kaňová
 • Školní psycholog: Mr. Michaela Lexová

Metodické pokyny