Poradenské pracoviště

Činnost poradenského pracoviště zajišťuje:

Gymnázium

 • Mentor:  Mgr. Iva Vybíralová, Mgr. Lenka Zádrapová,
 • Výchovný poradce: Mgr. Iveta Höferová, Mgr. Pavel Obrtlík
 • Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Voženílková
 • Mentor pro žáky – cizince: Mgr. Ivana Voženílková
 • Poradce pro volbu povolání: Mgr. Jana Hrachovinová
 • Školní psycholog: Mgr. Pavel Obrtlík
 • Garant SOČ: Mgr. Jitka Hrežová, Mgr. Danuše Wetterová

Střední odborná škola

 • Mentor: Mgr. Šárka Trávníčková, PhDr. Šárka Urbánková, PhD., Ing. Alena Podolanová, Mgr. Lenka Zádrapová,
 • Výchovný poradce: Mgr. Iveta Höferová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová
 • Mentor pro žáky – cizince: Mgr. Ivana Voženílková
 • Poradce pro volbu povolání: Mgr. Olga Kaňová
 • Školní psycholog: Mgr. Pavel Obrtlík
 • Garant SOČ: Mgr. Jitka Hrežová, Mgr. Danuše Wetterová

 

Pokud nám chcete napsat, můžete využít kontaktní formulář.

 

Metodické pokyny

 

Co má kdo na starost:

Výchovný poradce:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • Tvorba a konzultování podpůrných opatření (plánů podpory – PLPP a individuálních vzdělávacích plánů – IVP)
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou
 • Podílení se na řešení problémových situací ve škole
 • Konzultace s žáky, rodiči i učiteli
 • Předávání kontaktu na potřebné instituce dle aktuálního problému (linka důvěry, poradny, závislosti…)

Kontakt: Mgr. Michaela Lexová: michaela.lexova@gykovy.cz, Mgr. Iveta Höferová: iveta.hoferova@gykovy.cz

  

Školní metodik prevence:

 • Záchyt signálů rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků s projevy rizikového chování

Kontakt: Mgr. Ivana Voženílková: ivana.vozenilkova@gykovy.cz, Mgr. Iveta Höferová: iveta.hoferova@gykovy.cz

 

Poradce pro volbu povolání:

 • Aktuální nabídky dalšího studia a nabídky přípravných kurzů pro přijímací řízení
 • Distribuce propagačních materiálů o pomaturitním studiu či profesním uplatnění
 • Besedy, prezentace a přednášky související s dalším studiem a volbou povolání
 • Konzultace se žáky
 • Pomoc s vyplňováním přihlášek, psaní motivačních dopisů a výběru vhodných oborů

Kontakt: Mgr. Jana Plevová: jana.plevova@gykovy.cz, Mgr. Olga Kaňová: olga.kanova@gykovy.cz

 

Mentor nadaných žáků:

 • Podpora žáků v jejich rozvoji – jazykové studijní pobyty v zahraničí, podpora sportovců, individuální přístup.
 • Základem úspěchu je aktivní přístup žáků ke studiu, ochota dělat něco navíc i bez okamžitého výsledku za to s dlouhodobým cílem.
 • Konzultace se žáky i s rodiči o možnostech rozvoje ve škole i mimo ni.
 • Další informace jsou na stránce https://www.gykovy.cz/prace-s-nadanymi-zaky/.

Kontakt: Mgr. Iva Vybíralová: iva.vybiralova@gykovy.cz, Mgr. Šárka Trávníčková: sarka.travnickova@gykovy.cz, Mgr. Lenka Zádrapová: lenka.zadrapova@gykovy.cz, PhDr. Šárka Urbánková, PhD.: sarka.urbankova@gykovy.cz, Ing. Alena Podolanová: alena.podolanova@gykovy.cz

 

 Mentor pro žáky – cizince:

 

Garant SOČ (Středoškolská odborná činnost):

 • Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech
 • Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují
 • Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích
 • Více informací na webu: https://www.soc.cz/ nebo u garanta SOČ.

Kontakt: Mgr. Jitka Hrežová: jitka.hrezova@gykovy.cz, Mgr. Danuše Wetterová: danuše.wetterová@gykovy.cz

 

Psycholog:

 • Konzultace se žáky, kteří mají problémy (úzkosti, strachy, smutky, vztahové potíže, výukové potíže…)
 • Práce s třídním kolektivem – podpora spolupráce a dobrých vztahů
 • Konzultace s rodiči a učiteli, domlouvání dalšího postupu
 • Pomoc s navázáním na další péči mimo školu

Kontakt:

Mgr. Pavel Obrtlík: 
sídlí v kabinetě č. 208, 1. patro SOŠ,
Telefon: 517 326 778, mobil: 733 101 475,
email: michaela.lexova@gykovy.cz

Konzultační hodiny školního psychologa jsou:

 • Pondělí – Středa

nebo dle předchozí domluvy.