Předmětové komise

Předmětová komise
Aktivity a úspěchy PK
český jazyk ČJ GYM + SOŠ
anglický jazyk AJ GYM + SOŠ
francouzský jazyk FJ GYM
německý jazyk NJ GYM + SOŠ
ruský jazyk RJ GYM
španělský jazyk ŠJ GYM
latinský jazyk LJ GYM + SOŠ
dějepis DĚ GYM + SOŠ
společenské vědy SV GYM + SOŠ
zeměpis ZE GYM + SOŠ
matematika MA GYM + SOŠ
fyzika FY GYM + SOŠ
chemie CH GYM + SOŠ
biologie BI GYM + SOŠ
informatika IN GYM + SOŠ
výtvarná výchova VV GYM
hudební výchova HV GYM
tělesná výchova TV GYM + SOŠ
ekonomické předměty EKO SOŠ
zdravotnické předměty ZDR SOŠ