Předmětové komise

Předmětová komise
Aktivity a úspěchy PK
český jazykČJ GYM + SOŠ
anglický jazykAJ GYM + SOŠ
francouzský jazykFJ GYM
německý jazykNJ GYM + SOŠ
ruský jazykRJ GYM
španělský jazykŠJ GYM
latinský jazykLJ GYM + SOŠ
dějepisDĚ GYM + SOŠ
společenské vědySV GYM + SOŠ
zeměpisZE GYM + SOŠ
matematikaMA GYM + SOŠ
fyzikaFY GYM + SOŠ
chemieCH GYM + SOŠ
biologieBI GYM + SOŠ
informatikaIN GYM + SOŠ
výtvarná výchovaVV GYM
hudební výchovaHV GYM
estetická výchovaEV GYM
tělesná výchovaTV GYM + SOŠ
hodnotové vzděláváníHD GYM
ekonomické předmětyEKO SOŠ
zdravotnické předmětyZDR SOŠ