ČJ – Aktivity a úspěchy

Pražské dobrodružství 3. A

Pražské dobrodružství 3. A

Ráda bych se s vámi podělila o úžasný zážitek, který jsme s naší třídou 3. A prožili při společném dvoudenním putování po Praze. Naše výprava začala brzy ráno 4. října...

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

Na začátku prosince se již tradičně na naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích (I. kategorie – NG; II. kategorie – VG + SOŠ) a řešili jak náročnou mluvnickou, tak také zajímavou slohovou…

Tajemná legenda o krysařovi

Tajemná legenda o krysařovi

Ve 13. století se tisíce lidí z Německa, severní Francie a území dnešní Belgie vydaly na východ. Jejich přestěhování podporovali čeští králové, šlechtici i kláštery – všichni totiž na osídlení nevyužité půdy vydělávali. Jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů byl olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku, rádce Přemysla…

Třeťáci a matička Praha

Třeťáci a matička Praha

Paní učitelka Holubová se odhodlala k záslužnému činu a zařídila třídě 3.B exkurzi do Prahy. Byla velmi chytře naplánována na 29. a 30. září. Mohli jsme se tak ve středu během státního svátku chystat a po příjezdu nás čekal celý…

V Praze bylo blaze…

V Praze bylo blaze…

V prvních květnových dnech, konkrétně od 4. 5. do 6. 5. 2022, měla naše třída 3. PS možnost opustit školní lavice a lépe poznat stověžatou matičku Prahu. Našimi průvodkyněmi byly paní učitelky Barbora Nallerová a Marcela Šimoníková.