Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Ing. Lucie Válková vedoucí ekonom. úseku +420 517 307 031
Svatava Čmelová hlavní účetní +420 517 307 013
Marcela Vinická mzdová účetní +420 517 307 032
Erika Přikrylová tajemnice +420 517 307 010
Jitka Obrtelová administrativní pracovnice +420 517 307 038
Marta Kalábová vedoucí stravování +420 517 307 039
Bc. Michal Boudný odborný asistent ICT, knihovník +420 517 307 015
Miroslav Srpek školník – správce budov  
Milena Srpková domovnice, uklízečka  
Jana Ježová hlavní kuchařka  
Renata Hejčová kuchařka  
Jarmila Přibylíková kuchařka  
Jaroslava Škarydková kuchařka  
Miroslava Gottvaldová uklízečka  
Jiřina Kaláčková uklízečka  
Radka Rozsívalová uklízečka  
Lenka Řezáčová uklízečka  
Růžena Simonidesová uklízečka