Učebny a kabinety

Výuka probíhá v kmenových učebnách v budovách Komenského 16, Komenského 7.

Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyzikyjazykové učebny.

Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy.

     

 

Odborné zdravotnické předměty se učí ve speciálně vybavených odborných učebnách.

    

  

Schéma rozmístění kmenových tříd a vyučujících pro aktuální školní rok najdete v příloze.