Učebny a kabinety

Výuka probíhá v kmenových učebnách v budovách Komenského 16, Komenského 7. Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyziky a  jazykové učebny. Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy. Odborné zdravotnické předměty se učí ve speciálně vybavených odborných učebnách.