Classrooms

Výuka probíhá v kmenových učebnách v budovách Komenského 16, Komenského 7 a náměstí Svobody 50.

Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyzikyjazykové učebny.

Máme k dispozici šest učeben pro informatiku (pět v komplexu budov Komenského a jednu na náměstí Svobody), ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy.

Odborné zdravotnické předměty se učí ve speciálně vybavených odborných učebnách.

Fotografie učeben najdete v albu Učebny.

 

Schéma rozmístění kmenových tříd a vyučujících pro aktuální školní rok najdete v příloze.