Práce s nadanými žáky

Ve škole je zřízena pozice mentora, který se věnuje práci s nadanými žáky:

  • Pro žáky gymnázia –  Mgr. Lenka Zádrapová a Mgr. Iva Vybíralová.
  • Pro žáky obchodní akademie – Ing. Alena Podolanová
  • Pro žáky zdravotnických oborů – Mgr. Šárka Trávníčková

Informace o aktuální nabídce aktivit pro žáky jedostupná na facebookových stránkách: