Informace pro zájemce o studium z Ukrajiny

Kontaktní osoba pro zájemce o studium z UA na naší škole je Mgr. Ivana Voženílková, email: ivana.vozenilkova@gykovy.cz, telefon: 517 326 775.

Pro žáky naší školy, kteří jsou původem z Ukrajiny, shromažďujeme informace v LMS Moodle – kurz Info – sekce Info pro studenty z Ukrajiny.  Kurz je přístupný i pro hosty bez hesla. 

Aktuální informace pro zájemce o studium na středních školách v ČR jsou na webu https://www.edu.cz/ukrajina/.

Osobám s jiným mateřským jazykem než je čeština se věnuje nezisková organizace Meta o. p. s. Na webových stránkách poskytují užitečné informace k integraci cizinců. Nabízí odkazy na materiály pro studium českého jazyka. Např. na webu https://ceskylevouzadni.cz/  je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Slovní zásobu je možné trénovat například na webu https://www.cestina2.cz/temata.

Na stránkách Charity Vyškov (https://www.vyskov.charita.cz/pomoc-ukrajinskym-rodinam/) jsou uvedeny informace k možnostem pobytu osob z Ukrajiny ve Vyškově a okolí.

Kurzy češtiny pro ukrajinské běžence pořádá vyškovská knihovna. Podrobnější informace jsou na webu: https://www.kkdvyskov.cz/kurzy-cestiny-pro-ukrajinske-bezence.