IES Broch i Llop

Střední škola IES Broch i Llop se nachází ve městě Vila – Real asi 60 km od Valencie. Tato střední škola patří k nejprestižnějším v této oblasti  a nabízí svým studentům všechny španělské maturitní obory – humanitní, přírodovědecký a umělecký. Zapojuje se do řady mezinárodních projektů (Comenius i MAC) a pořádala výměnné projekty s mnoha školami  např. v USA, Švýcarsku, Polsku nebo Itálii. Zvláštní důraz je kladen na jazyky, kdy výuka některých předmětů probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.

Web školy: http://iesbrochillop.edu.gva.es/

Přátelství se školou  IES Broch i Llop ve Villarrealu bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly tři výměnné pobyty v roce 2007, 2009 a 2015. První dva výměnné pobyty proběhly díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

V rámci výměnných pobytů mají naši studenti jedinečnou možnost poznat pravé španělské fiestas, navštívit krásné památky a pláže ve Valencii, starověké město Sagunto dobyté slavným Hannibalem, Oceanográfico – jedno z největších akvárií na světě a také Peňíscolu proslavenou natáčením seriálu Game of Thrones. Vždy jsme také byli vřele přijati na radnici ve Vila-Realu. Pro zdokonalení mluveného slova má velký význam pobyt žáků v rodinách, kde si studenti mohou procvičit slovní zásobu z různých oblastí. Domů se vždy vracíme plni úžasných zážitků. Také španělští studenti v naší zemi mají možnost navštívit spoustu krásných míst, poznat české tradice nebo se zúčastnit rekonstrukce bitvy u Slavkova.

Velkým přínosem těchto výměnných pobytů je především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic.

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem: