Poznejme se navzájem – trojstranná spolupráce škol

Na podzim 2007 proběhl mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, kterého se zúčastnili studenti Gymnázia Vyškov, španělského gymnázia IES Broch i Llop ve Villarrealu a gymnázia ze slovenských Michalovců.

Dne 6. října odletěla skupina 11 studentů za doprovodu Mgr. Kláry Skálové a Mgr. Jany Kolčářové do španělského Villarrealu. Studenti byli ubytováni v rodinách, kde měli jedinečnou možnost poznat Španělsko očima přímého účastníka a seznámit se s běžným životem svých vrstevníků. Při poznávání Vila-realu viděli výchovné středisko fotbalistů – třetí nejvýznamnější ve Španělsku, fotbalový stadion El Madrigal a další zajímavosti města včetně kostela Sv. Pascuala. Na radnici je přivítal starosta Vila-realu – Juan José Rubert Nebot. Samozřejmě si prohlídli i školu, kde pro ně byla též připravena k obědu výborná paella. V průběhu pobytu navštívili Segorbe, Sagunt, Castellón a Valencii – nádherné město známé svou historií, památkami a býčími zápasy.

Dne 17. října následovala cesta 10 studentů v doprovodu Mgr. Jany Kolčářové a PhDr. Radka Mikulky do slovenských Michalovců. I zde studenti bydleli v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Vyvrcholením tohoto projektu bylo setkání všech studentů ve Vyškově. Španělská skupina strávila dva dny v Praze, kde si prohlídla nejslavnější pražské památky a povečeřela v kavárně Slavia. Všichni účastníci projektu byli uvítáni v aule školy, prohlédli si budovu našeho gymnázia a v učebně dějepisu proběhla prezentace zadaných úkolů. Ve Vyškově též byli přijati panem starostou na radnici, prohlédli si město a navštívili muzeum. Stěžejní částí programu byla účast na rekonstrukci historických událostí roku 1805 ve Vyškově, exkurze po slavkovském bojišti (Slavkovský zámek, Žuráň, Mohyla míru) a účast na rekonstrukci bitvy u Slavkova. Pro španělskou skupinu též bylo připraveno mikulášské rozloučení v budově školy.

Tento projekt splnil očekávání všech zúčastněných stran. Velkým přínosem tohoto projektu bylo především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a Slovenska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic. Hlavním tématem v tomto ohledu bylo poznání období napoleonských válek. Studenti se dověděli, jak se napoleonské války dotkly našich zemí, jaký dopad měly na život obyvatel, jak se odrážely a odrážejí v umění, v historiografii, folklóru, v literatuře. Jedním z vrcholných momentů bylo přímé zapojení studentů do rekonstrukce historických událostí roku 1805 ve Vyškově a v Tvarožné. Též neocenitelné je navázání nových kontaktů a přátelství, které u mnohých přetrvá i nadále. Navázaná spolupráce mezi školami bude zajisté pokračovat i v budoucnosti.

V rámci těchto výměnných pobytů studenti také pracovali na tématech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Tyto práce každá skupina prezentovala v učebně dějepisu.

Informace o tomto projektu byly zveřejněny na internetových stránkách školy, ve Vyškovském zpravodaji, Vyškovském deníku, reportáž o přijetí na radnici vysílal vyškovský informační kanál a lze jej shlédnout v archivu na internetových stránkách:
http://www.vymik-tv.cz/index.php?mesic=&rok=&akt=1&player=wmp&cesta=http://www.live1.acvyskov.cz/play.php?what=8294.

Na závěr patří velké poděkování za finanční podporu Jihomoravskému kraji a městu Vyškov, bez jejichž podpory by byl tento projekt nemyslitelným. Dále děkujeme za spolupráci Muzeum Vyškovska, MKS Vyškov, OÚ Tvarožná a projektu Austerlitz 2007.