Školní řád

Školní řád popisuje práva a povinnosti žáků školy. Součástí školního řádu je i řád klasifikační.

Přílohy