Školská rada

Členové

  • RNDr. Jaroslav Orság – člen ŠR za pedagogický sbor – předseda
  • PhDr. Radek Mikulka – člen ŠR za pedagogický sbor
  • PhDr. Vlasta Breburdová – člen ŠR za pedagogický sbor
  • Marek Pazall – člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • Mgr. Jaroslava Klementová – člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • Jana Greplová – člen ŠR za rodiče a zletilé žáky
  • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. – člen ŠR za zřizovatele
  • Karel Jurka – člen ŠR za zřizovatele
  • PhDr. Richard Šimáček – člen ŠR za zřizovatele