Gymnázium Karlsbad

Karlsbad

Naše partnerská škola Gymnasium Karlsbad se nachází v Německu u Karlsruhe – hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko. Spolupráce mezi oběma gymnázii začala v roce 1994. Od té doby se setkávali žáci a vyučující německého jazyka každý druhý rok při výměnných pobytech. Od roku 2015 je interval tříletý. Jeden týden stráví účastníci společně ve Vyškově a následující týden v Karlsbadu.

Gymnasium Karlsbad nabízí všeobecné osmileté vzdělání, během studia si žáci volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Škola má v současné době 700 žáků. Zapojuje se do mezinárodních projektů a kromě naší spolupráce udržuje partnerství se školami v Anglii a Francii.

Web školy: www.gymnasium-karlsbad.de

Stránky o partnerství: