Auf Wiedersehen, liebe Freunde!

Studenti němčiny Gymnázia a SOŠZE Vyškov pokračovali letos v červnu v tradici výměnných pobytů s družební školou v německém Karlsbadu ve spolkové zemi Bádensko–Württembersko. Naše spolupráce s partnerským gymnáziem začala už v roce 1994.
V Německu jsme navštívili Karlsruhe, Ettlingen a historické univerzitní město Heidelberk. U nás jsme hostům ukázali Vyškov, Brno, Olomouc, hrad Pernštejn, Moravský kras a Prahu. Součástí programu byly také sportovní aktivity: lanové centrum Kandel a tradiční atletické závody naší školy Joklův memoriál.

V případě výměnných pobytů se nejedná o běžný poznávací zájezd. Bydlíme v rodinách, celou dobu komunikujeme v cizím jazyce a porovnáváme vyučování v obou školách.

Naše poděkování patří jednak Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov za finanční podporu, jednak vedení vyškovské radnice za milé přijetí hostů. Pro většinu z nich to byla první návštěva naší republiky. Těší nás, že se jim ve Vyškově líbilo. Všichni budeme na dva společně prožité týdny rádi vzpomínat.