Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Škola nabízí obory: Gymnázium 8leté (79-41-K/81) – 46 žáků, z toho 30 žáků v klasické třídě (zaměření GATE) a 16 žáků ve třídě s progresivní výukou (zaměření OZON), Gymnázium 4leté (79-41-K/41) – 60 žáků, Praktická sestra (53-41-M/03) – 30 žáků, Obchodní akademie (63-41-M/02) – 30 žáků (se zaměřením na ekonomiku a finance).  

Školní rok 2020/21

Školní rok začíná 1. září 2020 v 8.00 hod v kmenových třídách. Podrobné informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu a suplování jsou dostupné v LMS Moodle kurz Info.

Hledáme vedoucí stravování

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici vedoucí stravování / pokladní s nástupem od 1. 9. 2020.

Hledáme učitele/lku španělského jazyka

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici
učitele/lka španělského jazyka na zkrácený úvazek 0,15  na dobu určitou od 1. 9. do 31. 8. 2021.

Úřední hodiny o prázdninách 2020

Během hlavních prázdnin je škola otevřená pouze v úřední dny – konkrétní termíny jsou uvedeny v příloze. Potvrzení o studiu žákům budoucích 1. ročníků se bude vydávat od 1. září 2020.

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků jsou každý den až do od 6:30 hod. do 13.00. Zápisové lístky do oboru Gymnázium 8leté GATE i OZN se odevzdávají tajemnici školy E. Přikrylové v 1. patře budovy gymnázia do 24. června. Zápisové lístky do oborů Gymnázium 4leté, Praktická sestra, Obchodní akademie se odevzdávají administrativní pracovnici J. Obrtelové v 1. patře budovy SOŠ do 23 .června.

Obrázek k projektu

Věci mezi nebem a zemí 

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem.