Během distanční výuky rozhodně nezahálíme

Studenti a pedagogové Gymnázia a SOŠZE Vyškov v době „covidu“ nezahálí. „Meetují“, „googlují“, „kahootují“, komunikují, soutěží, počítají, podnikají, tvoří, ošetřují, pomáhají… ale hlavně se učí!

Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření
letošního ročníku pro obě kategorie soutěžících bylo „Labyrintem barokního světa (1556 -1781)“. Kvůli známým skutečnostem kolem pandemie covid-19 tentokrát školní kolo proběhlo online.

adaptak_1B

Adapťák 1.B

V úterý 7. září započal v táborovém středisku Maliná letošní druhý adaptační pobyt. Tentokrát jsme se ho účastnili my, třída 1.B, i s paní profesorkou Balátovou.

Žáci na praktiku

Prima v pravěku

Adaptační pobyt by primánům mohl leckdo závidět. Týden byl orámován magickými rituály, ve kterých jim bylo symbolicky předáno poselství starších spolužáků a byli přijati za plnoprávné členy tlupy.