Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Informace pro žáky gymnázia jsou připraveny v sekci Gymnázium – Informace pro žáky budoucích 1. ročníků – týká se jak čtyřletého, tak osmiletého studia.

Pro žáky SOŠ (obchodní akademie a praktická sestra) jsou informace v sekci SOŠ – Informace pro žáky budoucích 1. ročníků.

Svět klavíru

V úterý 15. června navštívila třída 1.B v rámci hudební výchovy „Svět klavírů“. Toto vyškovské muzeum se nachází na Žižkově ulici a široko daleko nemá obdoby. Jedná se o sbírku klávesových nástrojů z různých období i prostředí.

Sluníčka GYKOVY už vědí…

Jsme skupina studentů gymnázia, která se zapojila do celoročního projektu s názvem CO2 Liga. Jde o školský projekt Ekologického institutu Veronica, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Zabýváme se problematikou globální změny klimatu. Soutěž byla rozdělena do čtyř misí. Ze 60 zapojených škol ČR bylo nakonec 16. 6. 2021 pozváno 8 nejúspěšnějších týmů do Prahy a my jsme byli mezi nimi.

Univerzita 3. věku otevírá nový školní rok

Gymnázium a SOŠZE Vyškov p. o. pobočka Mendelovy univerzity v Brně nabízí v akademickém roce 2021/22 studium 1.ročníku Univerzity třetího věku ve  dvouletém studijním programu obsahujícím koktejl zajímavých přednášek na aktuální témata. 

Zájemci o studium se mohou hlásit do 1. srpna 2021.

Hledáme provozní zaměstnance

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozice: kuchař/kuchařka a vedoucí stravování. Životopisy zasílejte do 9. 7. 2021 na e-mail: info@gykovy.cz.

Schůzka s rodiči budoucích 1.ročníků

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků proběhnou v aule budovy gymnázia ve čtvrtek 24. 6. od 16:00 hod. pro budoucí 1AB čtyřletého gymnázia, od 17:00 hod. pro 1.PAB zaměření Gate a Ozon osmiletého gymnázia. Třídy SOŠ budou mít schůzku také v aule budovy gymnázia v pátek 25. 6. od 16:00 hod. pro oba obory – Obchodní akademii i Praktickou sestru. Všichni účastníci se musí prokázat potvrzením o negativním testu COVID nebo dokladem o očkování nebo potvrzením od lékaře o ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Nabídka opakovacích kurzů z českého jazyka a matematiky

Kurz je určen stávajícím žákům prvních ročníků naší školy. Cílem je procvičení látky 1. ročníku SŠ výše zmiňovaných předmětů, zopakování a shrnutí problematického učiva stanoveného ŠVP. Kurz je v rozsahu celkem čtyř vyučovacích lekcí, délka jedné lekce 60 min, frekvence 2x týdně 2 hodiny. Kurz probíhá v sídle Gymnázia a SOŠZE Vyškov p. o. Komenského 7 v srpnu 2021 (v týdnu 23. 8. – 26. 8. 2021).

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. Pozvánky na náhradní termín již byly odeslány.