Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Škola nabízí obory: Gymnázium 8leté - 46 žáků, z toho 30 žáků v klasické třídě (zaměření GATE) a 16 žáků ve třídě s progresivní výukou (zaměření OZON), Gymnázium 4leté - 60 žáků, Praktická sestra - 30 žáků, Obchodní akademie - 30 žáků (se zaměřením na ekonomiku a finance).  

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. Pozvánky na náhradní termín již byly odeslány.