Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 21. května v odpoledních hodinách. Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud to potvrdí řediteli školy do 14. května 2021. Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – po autoremeduře a náhradním termínu

Podle ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech přijímání ke střednímu vzdělávání v případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60 odst.… Dále... “Výsledky 1. kola přijímacího řízení – po autoremeduře a náhradním termínu”