Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 21. května v odpoledních hodinách.
Uchazeči, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili a řádně se do tří dnů omluvili ze závažných důvodů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud to potvrdí řediteli školy do 14. května 2021.

Náhradní termíny jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.