Přihlášky ke studiu

 • Přihláška má dvě strany. Může být vytisknuta černobíle.
 • Na přihlášce musí být uveden kód, název oboru a zaměření, pokud je nabízeno.
  • Gymnázium 8leté (79-41-K/81) – nová zaměření GATE a OZON
  • Gymnázium 4leté (79-41-K/41)
  • Obchodní akademie (63-41-M/02) – zaměření Ekonomika a finance
  • Praktická sestra (53-41-M/03) – nový obor
 • Zdravotní potvrzení požadujeme pouze pro obor Praktická sestra.
 • Podle pořadí škol na přihlášce budou uchazeči zváni na jednotlivé  termíny společné přijímací zkoušky.
 • Na přihlášce musí být potvrzeny známky ze základní školy, případně tyto známky musí být doloženy ověřenou kopií příslušného vysvědčení.
 • Přihlášku do školy podává uchazeč (nepodává ji základní škola).

 

Pro obor gymnázium 8leté otevíráme od školního roku 2019/2020 dvě třídy:

Od školního roku 2019/20 otevíráme nový obor Praktická sestra, který nahrazuje obor Zdravotnický asistent.

Ve školním roce 2019/2020 neotevíráme obor Zdravotnické lyceum.

Uchazeči o obor gymnázium 4leté obdrží současně s pozvánkou k přijímací zkoušce přihlášku k volbě druhého cizího jazyka. Nabízíme jazyk německý, ruský, španělský a francouzský. V případě, že mezi žáky 1. ročníku bude dostatečně velká skupina (min. 14 žáků) se stejnou úrovní dosažených znalostí, bude výuka uzpůsobena této úrovni. V opačném případě se bude druhý cizí jazyk vyučovat od základů. Skupina určitého jazyka se otevře, pokud se přihlásí alespoň 14 zájemců.