Španělština s Juanou

V průběhu minulého roku proběhly na naší škole hodiny španělského jazyka s rodilou mluvčí hrazené z evropského projektu „šablony“. Pro tyto hodiny se podařilo získat vynikající lektorku Juanu Monreal Férriz.

Nadšení studenti měli jedinečnou příležitost promluvit si s rodilou mluvčí, ověřit si svoje dosavadní znalosti pomocí týmových aktivit, rozhovorů, obrázků atd. Dále se dozvěděli o stylu života a zvycích jak ve Španělsku, tak v Jižní Americe, kde Juana strávila jeden rok. Ze svých cest si připravila velmi zajímavou prezentaci. Hodiny byly studenty velmi kladně hodnoceny a doufáme v podobný projekt i v budoucnosti.

Mgr. Klára Skálová