Školní kolo Soutěže Finanční gramotnosti

Již tradičně se naše škola zapojila do Soutěže Finanční gramotnosti. Generace dnešních studentů se neobejde bez znalostí pojmů v oblasti plánování investic, krátkodobého a dlouhodobého financování. Finanční gramotnost má velký význam pro život člověka v dnešní společnosti. Finančně gramotný jedinec má mnohem vyšší kompetence při odhadování svých možností, umí porovnat nabídku různých finančních produktů, uvědomuje si význam vytváření určitých finančních rezerv.

Z toho důvodu se při vzdělávání věnuje velká pozornost právě této problematice. Studenti prokázali své znalosti ve školním kole 5. ročníku Soutěže Finanční gramotnosti a ze všech 82 soutěžících se nejlépe umístili:

  1. Jan Hanák                            3. EL
  2. Kristýna Ingrová                 3. AK
  3. Michaela Vojtková               4. EL
  4. Andrea Wagnerová                4. EL
  5. Martina Hrubá                       4. AK
  6. Jana Rosenbergová                4. EL
  7. Filip Peloušek                        3. A
  8. David Pecl                             3. B
  9. Jiří Čepán                              7.MA
  10. Jan Trnavský                          3. A

Všem soutěžícím děkujeme, blahopřejeme a prvním třem výhercům přejeme hodně štěstí v dalším kole této soutěže.

 

Mgr. Jana Plevová, Ing. Marie Muzikářová