Maturita

Všechny obory naší školy jsou zakončeny maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části – společnou (tzv. státní) a profilovou (tzv. školní