Maturita

Všechny obory naší školy jsou zakončeny maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části – společnou (tzv. státní) a profilovou (tzv. školní).

Ve společné části MZ musí všichni maturanti složit zkoušku z českého jazyka a literatury. Dále mají na výběr mezi cizími jazyky a matematikou. 

 

Profilová část je odlišná pro jednotlivé obory:

  • Žáci Gymnázia (4letého i 8letého) konají v profilové části dvě zkoušky z výběru všech předmětů, které měli v učebním plánu za 4 roky alespoň 4 hodiny.
  • Žáci Obchodní akademie skládají v profilové části zkoušky z odborných předmětů – ekonomie, účetnictví a praktické zkoušky.
  • Žáci Zdravotnického lycea v rámci profilové části obhajují maturitní práci a konají zkoušky z biologie a ekologie.
  • Žáci oboru Zdravotnický asistent skládají v profilové části praktickou zkoušku z ošetřování nemocných a zkoušku z ošetřovatelství.

 

Podrobné informace k maturitě jsou dostupné v LMS Moodle, kurz Maturita.