Maturita

Všechny obory naší školy jsou zakončeny maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má dvě části – společnou (tzv. státní) a profilovou (tzv. školní).

Ve společné části MZ musí všichni maturanti složit zkoušku z českého jazyka a literatury. Dále mají na výběr mezi cizími jazyky a matematikou. Ve školním roce 2020/2021 budou žáci gymnázia a zdravotnického lycea poprvé skládat společnou část MZ povinně ze tří předmětů, kromě českého jazyka a literatury také z cizího jazyka a matematiky. V následujícím roce to budou i žáci obchodní akademie. Žáci oboru zdravotnický asistent nebudou mít i nadále povinnou matematiku ve společné části.

Zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků ve společné části se skládají ze tří částí: písemné zkoušky, didaktického testu a ústní zkoušky. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Všichni žáci se mohou individuálně přihlásit na nepovinnou zkoušku Matematika+.

 

Profilová část je odlišná pro jednotlivé obory:

  • Žáci Gymnázia (4letého i 8letého) konají v profilové části dvě zkoušky z výběru všech předmětů, které měli v učebním plánu za 4 roky alespoň 4 hodiny.
  • Žáci Obchodní akademie skládají v profilové části zkoušky z odborných předmětů – ekonomie, účetnictví a praktické zkoušky.
  • Žáci Zdravotnického lycea v rámci profilové části obhajují maturitní práci a konají zkoušky z biologie a ekologie.
  • Žáci oboru Zdravotnický asistent skládají v profilové části praktickou zkoušku z ošetřování nemocných a zkoušku z ošetřovatelství.

 

Podrobné informace k maturitě jsou dostupné v LMS Moodle, kurz Maturita.