Poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím škola poskytuje informace všem oprávněným žadatelům.

Žadatelem je každá fyzická či právnická osoba, která požádá o informaci (za písemně podanou žádost o poskytnutí informací je považována i žádost podaná prostřednictvím elektronické pošty).

Informací, kterou je škola povinna poskytnout je faktický údaj týkající se otázky v působnosti školy, nikoli však komentář nebo názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Informace škola poskytuje zveřejněním nebo na základě žádosti.

Žádosti o informace přijímají především:

  1. ředitel školy,
  2. zástupci ředitele školy,
  3. podatelna školy,
  4. administrativní pracovnice školy,
  5. vedoucí stravování.

Elektronicky podané žádosti jsou přijímány prostřednictvím elektronické adresy podatelny podatelna@gykovy.cz.