Hiroshima University High School

V roce 2013 bylo uzavřeno partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a  HUHS – Hiroshima University High School.

Hirošimská střední škola  (www.hiroshima-u.ac.jp/fsc) byla založena v březnu 1905. V roce 1945 byla zcela zničena při atomovém bombardování Hirošimy. Od roku 1978 je škola součástí hirošimské státní univerzity a je školou univerzitní. Studium je zaměřeno na přírodní vědy a na umění, zejména na tradiční japonské umění. Mezi zajímavé a pro nás exotické mimoškolní aktivity pořádané školou patří kroužky, semináře a praktická cvičení zaměřená na kaligrafii, sado (čajové obřady), shogi (japonské šachy), kendo (japonský šerm), lukostřelbu,…

Škola je dlouhodobě zapojena v mnoha mezinárodních projektech, z nichž nejvýznamnější je projekt SSH (Super Science High School), který od roku 2003 podporuje japonské ministerstvo školství. V roce 2013 se i naše škola zapojila v oblasti přírodních věd do projektu SSH.

V listopadu 2013 vyjel na první výměnný pobyt Dalimil Ševčík, žák septimy B spolu s ředitelem školy RNDr. Václavem Klementem, o jejich pobytu v Hirošimě se dočtete na stránce Super Science High School Program 2013 a v článku ve Vyškovském zpravodaji, fotografie jsou v albu V japonsku.

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé, ktří nás v listopadu 2014 navštívili, byli z průběhu celého týdne nadšeni, poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání. O pobytu japonských učitelů a žáků se dočtete na stránce Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje a také na:

O dva roky později – v listopadu 2015 – navštívili žáči naší školy Hirošimu. Výměnný pobyt byl tematicky zaměřen na využívání biomasy. Podrobnosti se dočtete na stránce Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku aneb Odvážnému štěstí přeje! O návštěvě psal též Vyškovský zpravodaj.

říjnu 2016 navštívili naši školu studenti a učitelé z partnerské Univerzitní střední školy z Hirošimy. Studenti gymnázia spolu s japonskými a německými studenty řešili mezinárodní vědecko-výzkumný projekt „Super Science High School – Japan-Czech-Germany Cooperative Overseas Program“, na který se nám opět podařilo získat grant japonského ministerstva školství. Dvouletý projekt je zaměřený na možnosti smysluplného využívání obnovitelných zdrojů energie v národním hospodářství. Naše škola zpracovává téma bioenergie se zaměřením na problematiku biomasy a její možné použití k výrobě elektrické energie. Na realizaci programu se podílí studenti z České republiky, Japonska a Německa.

Stránky o partnerství