Super Science High School Program 2013

V květnu jste si na těchto stránkách mohli přečíst o rodící se spolupráci naší školy s Hirošimskou univerzitní střední školou. Nyní bych vás rád informoval o listopadovém týdnu 18. – 24. 11. 2013, který významně upevnil toto partnerství. V těchto dnech jsem měl možnost – jakožto student vyškovského gymnázia – reprezentovat naši školu po boku pana ředitele RNDr. Václava Klementa právě v Hirošimě před tamějšími učiteli a studenty.

Tento studijně-pracovní výjezd se uskutečnil pod hlavičkou japonského projektu Super Science High School Program (Vědecký středoškolský program). Projekt se týká spolupráce japonské střední školy se střední školou z jiné země, kdy jádrem společné práce je určité předem dohodnuté téma z oblasti přírodních věd. Na tomto místě je dobré podotknout, že z jedné země si japonská škola vybere pro kooperaci maximálně jednu školu, přičemž celkový počet vybraných škol není vysoký – například náš partner, Hirošimská univerzitní střední škola, rozvíjí takovouto spolupráci celkem se čtyřmi školami v rámci celého světa – vyškovské gymnázium je jednou z nich…

Jako téma našeho projektu byly vybrány biochemické poznatky z oboru kvašení (fermentace). Proč zrovna tato oblast? Japonce velmi zaujal vyškovský pivovar s více než třísetletou tradicí a uvědomili si také podobnost výroby piva s výrobou saké – typicky japonského nápoje. V okolí Hirošimy se navíc kromě výroben saké nachází i vědecký výzkumný ústav zkoumající procesy kvašení, čehož bylo využito v rámci našeho nabitého programu.

V čem tedy spočívala naše práce v Japonsku? Významnou složkou byl právě zmíněný projekt: Společně s hirošimskými studenty jsme vyhotovili několik laboratorních prací spojených s fermentací, navštívili zmíněný vědecký ústav i tradiční výrobnu saké, poté jsme porovnávali výrobu piva s výrobou saké, sami jsme také navrhovali, jak dále využít nové poznatky ze zajímavého oboru fermentace. (Abych jen naznačil, nakolik je tato oblast zajímavá, mohu zmínit, že bylo již objeveno přes tisíc druhů kvasinek. A jejich využití může být velmi široké a přínosné – například při řešení otázky nedostatku potravin v určitých částech světa.) Na konci týdne jsme pak představitelům školy prezentovali výsledky naší společné práce.

Projekt o fermentaci však nebyl jedinou částí programu. Další velmi významnou složku tvořily diskuse o spolupráci se zástupci školy a dalších institucí. Jednalo se nejen o mnoho debat s organizátory projektu, ale také o přijetí u hirošimského starosty a prefekta („hejtmana“) hirošimské prefektury. Panu řediteli Klementovi se podařilo upevnit a rozvinout spolupráci mezi školami, a navíc značnou měrou podpořit partnerství mezi městy Vyškovem a Hirošimou, případně též mezi příslušnými krajskými samosprávami.

Třetí část pobytu pak zahrnovala vzájemné poznávání tradic, kultury a památek – i to je podmínkou kvalitní a oboustranně přínosné spolupráce. Poutavou formou (prezentace, postery) jsme mohli představit naši zemi, město Vyškov a naši školu více než dvěma stovkám hirošimských studentů a také mnoha učitelům. Došlo i na návštěvu několika japonských památek. (Tím však nemíním jakousi zážitkovou turistiku – na to opravdu čas nebyl.) Prvním důležitým místem byl ostrov Miyajima nedaleko Hirošimy, kde je výjimečným způsobem spojena krása přírody s lidským odkazem. Mohli jsme jednak absolvovat procházku s výkladem o fauně a flóře ostrova, kde se kromě typicky japonských organismů vyskytuje několik živočichů a rostlin zcela netypických, a jednak poznat jedno z nejposvátnějších míst šintoistického náboženství, svatyni, jejíž součástí je i slavná brána „torii“. Dalším místem, které jsme navštívili, místem ještě významnějším, byl Hirošimský park míru – rozsáhlé memento atomové bomby, místo velkého zmaru a zároveň i naděje v člověka a lidstvo. Toto místo nás obohatilo o myšlenku vědy jdoucí (nyní a vždy v budoucnosti) ruku v ruce s etickými zásadami, stejně tak i o myšlenku míru, jehož symbolem se Hirošima stala.

Tento týden byl velkou zkouškou – úkol zněl: ukázat Japoncům, že pro ně můžeme být rovnocennými a zajímavými partnery. Troufám si říci, že jsme touto zkouškou prošli velmi dobře, a proto věřím, že další roky přinesou gymnáziu i Vyškovu radost ze spolupráce s takto významným a zajímavým partnerem.

Nejbližší významnou událostí týkající se naší kooperace bude návštěva hirošimských studentů a učitelů ve Vyškově. Ta se uskuteční v příštím školním roce, konkrétně v listopadu 2014. Věřím, že Japonci budou s pobytem zde spokojeni přinejmenším tak, jako my jsme byli spokojeni s pobytem v jejich zemi, a věřím, že i oni si odnesou spoustu nových poznatků a zajímavých zážitků.

Dalimil Ševčík, 7. MB

 

Fotografie: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/v-japonsku