Dotazy k přijímacímu řízení

 Kdy se přijímací zkoušky konají?

Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny Cermatem:

  • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání,
  • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – osmileté gymnázium.

Kde se přijímací zkoušky konají:

Umístění bude v pozvánce. Pokud budete umístěni k nám, tak se zkoušky pro všechny obory konají v budově školy na Komenského 16/5 .

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Kritéria budou zveřejněna na konci ledna 2024. Budou k dispozici na stránce Přijímací řízení pro školní rok 2024/25.

Jaké přijímací zkoušky bude škola realizovat?

Škola použije testy společnosti Cermat.

Bude škola přijímací zkoušky dělat v případě, že se na obor přihlásí méně žáků než je kapacita oboru?

Ano, přijímací zkoušky proběhnou i v tomto případě, budou platit stejná kritéria pro přijetí uchazeče (např. nutnost kladného součtu bodů u přijímacích zkoušek).

 Je nutné potvrzení od lékaře na přihlášku?

Je nutné jen pro obor praktická sestra – formulář je na webu MŠMT, pro jiné obory ne. 

Kdy a kam je potřeba dodat žádost o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, např. navýšení času pro dyslektiky apod.?

Zároveň s přihláškou, musí být přímo z PPP speciálně pro přijímací zkoušky, nestačí posudek, co má uchazeč na základní škole.

Jaký je rozdíl mezi OZONem a GATEm?

Do kdy je možné předložit diplomy?

Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději v den následující po posledním termínu 1. kola přijímacích zkoušek.

Kolik bodů se připočítává za účast na olympiádách a soutěžích?

Bude to uvedeno v kritériích přijímacích zkoušek. Pro soutěže, které nemají postupová kola (např. Matematický klokan) je nastavena minimální hranice počtu bodů pro uznání soutěže na 50 % z maximálního možného počtu bodů.

Ze kterých ročníků se budou počítat olympiády?

Letošní a loňský rok (8. a 9. ročník nebo 4. a 5. ročník).

Když bude mít někdo samé jedničky od 1. – 9. třídy, jak se odrazí v bodech?

V bodech se to neodrazí, body se počítají jen za 2. pololetí 8. a 1. pololetí 9. třídy, popř. 4. a 5. třídy.

Budou se dávat body i za průměr vysvědčení? Třeba když jsou 2 dvojky na vysvědčení, za to jsou nějaké body?

Ano, body se za průměr na vysvědčení dávají – viz kritériích přijímacích zkoušek.

Testy z Cermatu dosahují  maximálně 50 bodů. Přitom v loňském roce žáci měli za přijímací zkoušky vyšší body. Bude i letos nějaký přepočet?

Ano, viz kritéria přijímacích zkoušek.

Jak doručit přihlášku?

  • Elektronicky (s ověřenou identitou) – vyplnit na webu Cermatu.
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z webu Cermatu – doručit do školy.
  • Papírovou přihláškou s přílohami – doručit do školy.

Chci podávat přihlášku na Ozon i na Gate, jak to mám zapsat do přihlášky?

Na přihlášce bude stejný obor 79-41-K/81 Gymnázium, a k němu doplníte zaměření Ozon nebo Gate. Na všech přihláškách musí být stejné pořadí.

Budou mít rodiče jako doprovod vstup do budovy školy?

Vstup rodičům bude povolen pouze v nezbytně nutných případech.

Bude uchazeče u příjímacích zkoušek někdo navádět do třídy?

Ano, bude. U vchodu si uchazeče (především do prim) převezmou pedagogové a postarají se o to, aby děti nebloudily po škole a byly pod dohledem.

Budou muset mít uchazeči potvrzení o bezinfekčnosti?

Zatím to nepředpokládáme.

Budou pro uchazeče přípravné kurzy?

Přípravné kurzy se nabízejí. Otevřou se maximálně 2 kurzy pro MA a 2 pro ČJ po 16 žácích. 

Informace o přípravných kurzech najdete na stránkách CDV: sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani

Přípravné kurzy se týkají jen uchazečů z 9. tříd.

Pro uchazeče z 5. tříd přípravné kurzy nejsou nabízeny. Doporučujeme vyzkoušet testy ze stránek Cermatu procvicprijimacky.cermat.cz a zaměřit se na práci s časem.

Od kdy jsou dva cizí jazyky ve výuce víceletého  gymnázia?

Od tercie. Od primy tuto možnost nenabízíme.

Na jak dlouho je akreditován obor gymnázia OZON?

Na celou dobu studia. Od GATE se liší formou, způsobem výuky, výstupy jsou stejné.

Jaká je časová náročnost domácí přípravy na NG?

Není významný rozdíl proti ZŠ, předpokládáme, že se žáci připravují denně, ale prostor na koníčky, kroužky, ZUŠ apod. jim určitě zůstane.

Jak doložit účast na soutěžích a olympiádách?

Výsledky ze soutěží a olympiád lze doložit výpisem z portálu www.chces-soutezit.cz, který vydá a potvrdí uchazečům základní škola, případně kopií diplomů.

Kde lze získat katalog požadavků k přijímacím zkouškám?

Doporučujeme navštívit webové stránky Cermatu, kde jsou i testy z minulých let.