Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Na přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (týká se oborů gymnázium 8leté a obchodní akademie). Doporučujeme podání přihlášky bezkontaktně (poštou). Úřední hodiny pro osobní podání jsou stanoveny na úterý a středu 8.00-12.00 hod. Žádáme zákonné zástupce, aby pečlivě zkontrolovali kontaktní údaje na přihlášce (telefon, email).  Všem uchazečům budou začátkem dubna zaslány poštou písemné pozvánky k přijímací zkoušce. 

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 12. listopadu 2019 od 16:00 hod. do 17:30 hod. Po zahájení v kmenových třídách následují individuální pohovory s vyučujícími.