Umění být doma

Společně se studenty bychom vás chtěli pozvat na výstavu Umění být doma, která proběhne 1. 7. – 25. 9. v ZOO Vyškov. Vizuální umění velmi silným způsobem podává svědectví o své době. Umělci si nenechají ujít důležité historické události a na aktuální dění ve společnosti reagují nejen výtvarným tvořením. Naše škola je místem, kde studuje spousta kreativních a originálně smýšlejících dětí a dospívajících. Ti se rovněž rozhodli reflektovat své pocity a prožitky týkající se současného dění ovlivněného pandemií koronaviru COVID-19. Jejich práce uvidíte na této výstavě.

Když nemůžeme do školy, tak…

Altruismus je vzácná deviza, která se nedá koupit, a o co těžší doba, tak o to vzácněji je tento morální postoj hodnocen. Jsme moc rádi, že se v řadách našich studentů prosociální chování projevilo nejen v počátku pandemie, kdy spousta z nich šila ve velkém roušky, ale u některých přetrvává i nadále ve formě dobrovolnictví.

Foto_OZON

OZON v symbióze

Predace, parazitismus, symbióza v biologii a rovnost a nerovnost v matematice. Co to má společného se starověkou Římskou říší?

V OZÓNu je jedním z našich hlavních přístupů, ale i cílů smysluplná propojenost. Proto si vždy na období přibližně šesti týdnů vytyčíme společné téma, na které se díváme z pohledu jednotlivých předmětů.

Úspěch ruštinářů v krajském kole

Dne 6. 3. 2020 se v Brně konalo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Naše gymnázium se opět může pochlubit vynikajícími výsledky. V kategorii SŠ III žákyně 6.XA Olexandra Stefanyšyn vybojovala 2. místo, v kategorii SŠ I žák 6.XA Vladimír Dostál obsadil také 2. místo a v kategorii SŠ II se žákyně 7.MA Adéla Pojezná umístila na 6. místě.

A komu že to vlastně každý den tleskáme?

Když jsem si minulý týden přečetla, jak jeden z našich bývalých studentů opravdu moudře domlouvá přes sociální sítě lidem, aby je v Covid ambulanci zbytečně nepřetěžovali, tak jsem si řekla:  „Vždyť já je přece znám, já vím, komu se tleská, to jsou přece naši bývalí žáci, spolužáci a kolegové!“ Proto jsem se rozhodla dát alespoň malému zlomku z nich tváře a jména, a to nejen těm, kteří jsou tzv. v první linii.

Kapitoly z dějin zdravotnictví a ošetřovatelství

Jak se ošetřovalo a léčilo v minulosti? Kdo a jak prováděl operace? Jaké bylo postavení lékařů a lékárníků? Jak se pečovalo o raněné a nemocné? Odpovědi na tyto a další podobné otázky se studentky a studenti zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov dozvěděli na zajímavé přednášce Ing. Jaroslava Janúška Zdravotní služba ve francouzské armádě přelomu 18. a 19. století.

Мы говорим по-русски…

Ve dnech 12.2. a 13.2. 2020 se konala školní kola konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ I, SŠ II a SŠ III. Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace s porotou na základě zadávaných otázek.