Logická olympiáda 2019

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Putování stověžatou Prahou

V úterý 10. 9. 2019 třída 3. A odjela do Prahy na dvoudenní literárně-historickou exkurzi. V jejím rámci studenti navštívili Petřín, Pražský hrad, Václavské náměstí, Staré Město, Národní divadlo i další pamětihodnosti naší stověžaté matičky měst.

Sportovní den SOŠky 27. 9. 2019

Dálka, výška, šedesátka, patnáctistovka, štafeta… Sport i zábava v jednom, vyhrál prostě každý, kdo se zúčastnil – a to minimálně dobrou náladu!!!!

Sekunda v Modré

Ve středu 18. září se třída sekunda A vydala na exkurzi do Modré, která doplnila dějepisnou výuku o Velké Moravě. Studenti měli možnost nejen zjistit, jak žili Slované, ale vyzkoušet si i dávná řemesla.

Proběhly oslavy 120 let gymnázia

120 výročí založení Gymnázia Vyškov

V sobotu 21. září 2019 si Gymnázium a SOŠZE Vyškov připomnělo 120. výročí od založení. Toto jubileum mohla společně se školou oslavit také veřejnost spolu s bývalými absolventy a učiteli.

Praha nás okouzlila

V pondělí 23. 9. 2019 jsme vyrazili my, studenti 3. ročníku oboru obchodní akademie a zdravotnického lycea, do našeho hlavního města. Tato exkurze se stala na naší škole tradicí a všichni jsme se na ni dlouho těšili.