Dobré nápady studentům obchodní akademie nechybí

Studenti 3. ročníku obchodní akademie si ověřili své kompetence k podnikavosti. Využili příležitosti zúčastnit se soutěže JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP. Celá soutěž probíhala online v angličtině. Cílem soutěže bylo přijít ve stanoveném čase s novým řešením reálného problému z oblasti společenských vztahů a finanční gramotnosti. Konkrétním úkolem soutěžících bylo navrhnout řešení – Jak zlepšit cestování. Michal Nedoma, Dominik Badura, Vanesa Grulichová, Lukáš Suchomel a Ondřej Valtr přišli s nápadem vytvořit aplikaci, která naplánuje Eko výlet včetně ubytování a přepravy šetrné k životnímu prostředí. Nezapomněli ani na podporu malých restaurací a hotelů. Svou prezentací a obhajobou svého nápadu zaujali odbornou porotu a získali první místo v kategorii O nejlepší inovaci. Vzorně reprezentovali svoji studentskou společnost Bagsa, obor obchodní akademie i celou školu.

adaptak_1B

Adapťák 1.B

V úterý 7. září započal v táborovém středisku Maliná letošní druhý adaptační pobyt. Tentokrát jsme se ho účastnili my, třída 1.B, i s paní profesorkou Balátovou.

Prima v pravěku

Adaptační pobyt by primánům mohl leckdo závidět. Týden byl orámován magickými rituály, ve kterých jim bylo symbolicky předáno poselství starších spolužáků a byli přijati za plnoprávné členy tlupy.

Obrázek k projektu

Věci mezi nebem a zemí 

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem.