O3? G8? Co to vlastně znamená?

Na naše osmileté gymnázium je možné si podat dvě přihlášky, tzn. nabízíme dva studijní obory. Čím se ale liší a pro který se rozhodnout? Anebo zůstat na základní škole nebo jít dělat přijímačky na gymnázium? Rádi bychom vám v tomto článku pomohli v hledání některých odpovědí a třeba i najít směr do vašich dalších let.

OZON v symbióze

Foto_OZON

Predace, parazitismus, symbióza v biologii a rovnost a nerovnost v matematice. Co to má společného se starověkou Římskou říší?

V OZÓNu je jedním z našich hlavních přístupů, ale i cílů smysluplná propojenost. Proto si vždy na období přibližně šesti týdnů vytyčíme společné téma, na které se díváme z pohledu jednotlivých předmětů.