O3? G8? Co to vlastně znamená?

Na naše osmileté gymnázium je možné si podat dvě přihlášky, tzn. nabízíme dva studijní obory. Čím se ale liší a pro který se rozhodnout? Anebo zůstat na základní škole nebo jít dělat přijímačky na gymnázium?  “Být či nebýt, to je oč tu běží” – velmi známá věta Williama Shakespeara, která vystihuje celoživotní “boj” s rozhodováním. Rádi bychom vám v tomto článku pomohli v hledání některých odpovědí a třeba i najít směr do vašich dalších let 😉

Co to vlastně je za zkratky? O3 = Originalita, Objevování, Otevřenost. G8 = Gate (brána do vědění). Oba tyto obory se my, učitelé, snažíme co nejvíce vzájemně připodobňovat, i když děláme co je v našich silách, tak se občas tyto obory rozcházejí. Největší rozdíl je v tom, že v O3 je žáků 16 a v G8 až 32. Vyučování v obou oborech je velmi pestré a využíváme moderní progresivní metody – projektová výuka, CLIL (využití anglického jazyka v odborných předmětech, nejen v AJ), skupinovou práci, metody Kritického myšlení, tandemovou výuku, badatelskou výuku apod. Bohužel ne vše je proveditelné v počtu 32 žáků. 

Požádali jsme žáky z primy-tercie z O3 i G8, aby napsali, co jim pomohlo v rozhodování, proč si zvolili obor O3 nebo G8, zda se jim tu líbí a zda by změnili své stanovisko, potom co již prožili rok až tři na naší škole.

V příloze najdete odpovědi našich žáků. Ne všechny byly čitelné, tak bych se pokusila shrnout v pár větách. Pro spousta z nich byl rozhodující počet dětí ve třídě, (někdo preferuje větší kolektiv jiný zase menší), ti co mají rádi klasickou výuku s moderními prvky volí raději G8. Další důležitý aspekt jsou samozřejmě kamarádi, rodinná tradice a přání rodičů. Jsme velmi šťastni, že všichni žáci se shodují v tom, že jsou u nás na škole spokojení a moc se jim u nás líbí. 

Ať už se rozhodnete jakkoliv, tak vám přejeme mnoho štěstí v životě a aby se vaše sny staly skutečností (někdy jim je potřeba jít naproti se vší vervou a pílí 🙂

 

Tým učitelů

Přílohy