Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku pro obě kategorie soutěžících bylo „Labyrintem barokního světa (1556 -1781)“. Kvůli známým skutečnostem kolem pandemie covid-19 tentokrát školní kolo proběhlo online.

Soutěžili také němčináři

Překladatelská soutěž v cizích jazycích byla první (a zřejmě také poslední) letošní jazykovou soutěží, do které se naši studenti mohli zapojit. Využili toho budoucí maturanti z oktávy A a změřili své síly v překladu dvou německých textů: uměleckého a odborného. Vítězkami školního kola se staly Hana Polachová a Jana Sekaninová, na krásném třetím místě skončil Ivo Čechmánek.
adaptak_1B

Adapťák 1.B

V úterý 7. září započal v táborovém středisku Maliná letošní druhý adaptační pobyt. Tentokrát jsme se ho účastnili my, třída 1.B, i s paní profesorkou Balátovou.
Žáci na praktiku

Prima v pravěku

Adaptační pobyt by primánům mohl leckdo závidět. Týden byl orámován magickými rituály, ve kterých jim bylo symbolicky předáno poselství starších spolužáků a byli přijati za plnoprávné členy tlupy.