Cestovatelský začátek školního roku

Poslední  pondělí v září proběhlo na naší SOŠce v cestovatelském duchu. My čtvrťáci jsme vyrazili do univerzitního krajského města Olomouce, kde je opravdu co k vidění. Po Praze je totiž druhou největší památkovou rezervací a skoro až do poloviny 17. století bylo hlavním městem Moravy.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Škola nabízí obory: Gymnázium 8leté - 46 žáků, z toho 30 žáků v klasické třídě (zaměření GATE) a 16 žáků ve třídě s progresivní výukou (zaměření OZON), Gymnázium 4leté - 60 žáků, Praktická sestra - 30 žáků, Obchodní akademie - 30 žáků (se zaměřením na ekonomiku a finance).  

Adaptační pobyt SOŠ – Jedovnice 2021/22

Vstup do nového kolektivu je pro studenty vždy psychicky velmi náročný. Nové tváře, nové povinnosti, nové prostředí. Naše škola pořádá každoročně adaptační kurz v Jedovnicích, kterého se zúčastnila i naše 1. PS spolu s třídou 1. AK a třídními učiteli.

Celostátní soutěž v psaní na klávesnici PC

V úterý 12. 10. 2021 se uskutečnila republiková soutěž 2. ročníků v psaní na klávesnici PC – Šenovský datel 2021. Poprvé se této soutěže zúčastnili i studenti naší školy Alexandr Bureš, Anna Kubíčková, Daniel Gryc, Robert Pokiser a Jakub Šebela - všichni jsou studenti 2. AK obchodní akademie.

Nový školní rok 2021/22

Školní rok začíná 1. září 2021 v 8.00 hod v kmenových třídách. Podrobné informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu a suplování jsou dostupné v LMS Moodle kurz Info.

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Informace pro žáky gymnázia jsou připraveny v sekci Gymnázium - Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - týká se jak čtyřletého, tak osmiletého studia. Pro žáky SOŠ (obchodní akademie a praktická sestra) jsou informace v sekci SOŠ - Informace pro žáky budoucích 1. ročníků.

Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností

Studenti 3. ročníku obchodní akademie z Gymnázia a SOŠZE Vyškov - Dominik Badura, Vanesa Grulichová, Michal Nedoma, Ondřej Valtr a Martin Vychron - složili zkoušku, která prověřila jejich podnikatelské smýšlení, ekonomické znalosti a obchodní dovednosti. Získali mezinárodní Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass).

Svět klavíru

V úterý 15. června navštívila třída 1.B v rámci hudební výchovy „Svět klavírů“. Toto vyškovské muzeum se nachází na Žižkově ulici a široko daleko nemá obdoby. Jedná se o sbírku klávesových nástrojů z různých období i prostředí.