Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků jsou každý den až do od 6:30 hod. do 13.00. Zápisové lístky do oboru Gymnázium 8leté GATE i OZN se odevzdávají tajemnici školy E. Přikrylové v 1. patře budovy gymnázia do 24. června. Zápisové lístky do oborů Gymnázium 4leté, Praktická sestra, Obchodní akademie se odevzdávají administrativní pracovnici J. Obrtelové v 1. patře budovy SOŠ do 23 .června.

Informace k obědům pro cizí strávníky

Od 25. srpna nabízíme v době provozu školy obědy i pro veřejnost. Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Dle možností je výběr ze dvou druhů příloh. Cena za jeden oběd činí 75 Kč. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů od 10:45 do 11:15 hodin.

Informace k obědům pro žáky

Pravidla stravování v naší ŠJ jsou upravena v provozním řádu jídelny. Ceny stravného pro školní rok 2020/2021 Cena jednoho oběda činí:  Žáci 11-14 let                        29,00 Kč, neodebraný oběd 73,00 Kč Read more

Uzavření školy

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol a školských zařízení ze dne 10. 3. 2020 v souvislosti s nákazou koronaviru se  od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků ve škole. Výuka bude do odvolání prováděna distanční formou. Škola bude uzavřena jak pro běžnou výuku, tak i pro kurzy CDV a Univerzitu 3. věku. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Veškerá komunikace bude řešena pouze elektronickou nebo písemnou formou.

PaedDr. Ivan Pokorný 1942-2020

Bolestně nás zasáhla zpráva, že dne 18. února 2020 zemřel ve věku nedožitých 78 let dr. Ivan Pokorný, dlouholetý ředitel vyškovského gymnázia, jímž se stal v roce 1993.

Hledáme nové učitele/lky pro školní rok 2020/21

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozice učitel/ka českého jazyka a učitel/ka odborných předmětů pro zdravotnické obory. Životopisy zasílejte do 20. 3. 2020 na e-mail: info@gykovy.cz.