Hledáme vedoucí stravování

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici vedoucí stravování / pokladní s nástupem od 1. 9. 2020.

Hledáme učitele/lku španělského jazyka

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici učitele/lka španělského jazyka na zkrácený úvazek 0,15  na dobu určitou od 1. 9. do 31. 8. 2021.

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků jsou každý den až do od 6:30 hod. do 13.00. Zápisové lístky do oboru Gymnázium 8leté GATE i OZN se odevzdávají tajemnici školy E. Přikrylové v 1. patře budovy gymnázia do 24. června. Zápisové lístky do oborů Gymnázium 4leté, Praktická sestra, Obchodní akademie se odevzdávají administrativní pracovnici J. Obrtelové v 1. patře budovy SOŠ do 23 .června.

Informace k obědům pro cizí strávníky

Od 25. srpna nabízíme v době provozu školy obědy i pro veřejnost. Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Dle možností je výběr ze dvou druhů příloh. Cena za jeden oběd činí 75 Kč. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů od 10:45 do 11:15 hodin.

Informace k obědům pro žáky

Pravidla stravování v naší ŠJ jsou upravena v provozním řádu jídelny.

Ceny stravného pro školní rok 2020/2021

Cena jednoho oběda činí:

  •  Žáci 11-14 let                        29,00 Kč
  •  Žáci od 15 let  včetně          31,00 Kč

 

Pro trvalé nebo jednorázové měsíční příkazy z účtu je doporučená částka:

  •  Žáci 11-14 let                        600,00 Kč
  • Žáci od 15 let včetně            650,00 Kč