Joklův memoriál

Žáci nižšího a vyššího gymnázia mohli po tříleté covidové pauze opět poměřit svoje síly v různých sportovních disciplínách. Joklův memoriál na vyšším gymnáziu proběhl tradičně v duchu atletiky. Mladší žáci rozdělení napříč ročníky se mezi sebou utkali v branbalu, přehazované a fotbalu.
Olympijské kruhy

Olympijský týden

Studentský parlament zorganizoval na naší škole Olympijský týden, po jehož dobu trvání se studenti oblékali každý den do jedné z barev olympijských kruhů. Výhrou jim bylo první místo v řadě na oběd po celý následující týden. Snaha se projevila u všech tříd, vítězem se však mohl stát jen jeden. V našem případě to byla třída 1.PA.