Olympijský týden

Olympijské kruhy

Studentský parlament zorganizoval na naší škole Olympijský týden, po jehož dobu trvání se studenti oblékali každý den do jedné z barev olympijských kruhů. Výhrou jim bylo první místo v řadě na oběd po celý následující týden. Snaha se projevila u všech tříd, vítězem se však mohl stát jen jeden. V našem případě to byla třída 1.PA.

Tělesná výchova

VŠE CO VE SPORTU OŠIDÍŠ, OŠIDÍŠ JEN SÁM PRO SEBE. Roman Šebrle

TV – Vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Alena Klimešová 517 307 025 Mgr. Marta Bednářová 517 307 033 Mgr. Kateřina Grmelová 517 326 785 Mgr. František Herman 517 307 033 Mgr. Lenka Jančiová 517 307 033 Mgr. Petr Klement 517 326 745 Mgr. Read More …

Tělesná výchova SOŠ

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku SOŠ. V každém ročníku je vyučován v smíšených skupinách. Výuka probíhá jedenkrát týdně Read More …

TV – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdravíze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Je určen žákům prvního až čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studentům pátého až osmého ročníku víceletého gymnázia. V každém ročníku je vyučován v rozsahu dvě vyučovací hodiny týdně v oddělených skupinách hoši-dívky. Zpravidla probíhá výuka dvou nebo tří skupin současně podle počtu hochů a dívek ve třídách. Výuka probíhá jedenkrát týdně formou dvou hodin, je rozdělena na období podzimní, zimní a jarní.

Sportovní kurzy – zima

Naše škola pořádá lyžařské a snowboardingové kurzy každý rok. Výcvik je povinný pro první ročníky čtyřletého cyklu a pro kvinty víceletého cyklu. Kromě nich se studenti ostatních ročníků mohou zúčastnit i nepovinného kurzu. Za sněhem vyrážíme hlavně do rakouských Alp a to do dvou známých středisek, na Hochzillertal a do Saalbachu. V minulých letech jsme jezdili i na na Velkou Raču na Slovensko. Studenti si na kurzech zdokonalují své lyžařské umění, někteří se lyžovat učí a součástí výcviku jsou i základy snowboardingu.

Sportovní kurzy – léto

Letní sportovní kurzy mají na naší škole dlouholetou tradici a nabízí pestrý výběr aktivit.

Mezi nejoblíbenější kurzy patří bezesporu sjíždění řeky Vltavy. Z dalších kurzů potom cykloturistika spojená s in-line bruslením a jinými sportovními aktivitami. V minulých letech se naši studenti dostali i na rafty do Rakouska nebo se utábořili na Komáří louce, kde si vedle kol osedlali i koně, absolvovali základy skálolezectví a kanoistiky na klidné vodě. V roce 2009 vyrazili do Jeseníků na Rejvíz.

TV – Nižší gymnázium

Tělesná výchova je vyučována jako samostatný předmět v primě s tříhodinovou dotací, v sekundě, tercii a kvartě s dvouhodinovou dotací týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Výuka probíhá v hodinách dělených na dívky a hochy ve školní tělocvičně, sportovní hale a na stadionu. Read More …