Foto_OZON

OZON v symbióze

Predace, parazitismus, symbióza v biologii a rovnost a nerovnost v matematice. Co to má společného se starověkou Římskou říší? V OZÓNu je jedním z našich hlavních přístupů, ale i cílů smysluplná propojenost. Proto si vždy na období přibližně šesti týdnů vytyčíme společné téma, na které se díváme z pohledu jednotlivých předmětů.

„SAPERE – vědět, jak žít“ – 6. ročník

6. ročník této oblíbené on-line soutěže o zdravém životním stylu, správné životosprávě a ekologických přístupech v životě lidské společnosti je u konce. V letošním roce se do školního kola zapojila většina studentů napříč všemi našimi obory. Trojice Adéla Maráčková z XA, Kristýna Drápalová a Kateřina Orságová z OA obsadila v krajském kole nádherné 2. místo.

ŠVP for Gymnazium

Tvorba školních vzdělávacích programů na naší škole

Ministerstvo školství vydalo roku 2005 v rámci kurikulární reformy vzdělávání závazný dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), v návaznosti na něj vydalo roku 2007 závazný dokument Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G).… Dále... “ŠVP for Gymnazium”

Přírodovědný klokan 2015/16

Ve středu 14. října 2015 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut.