OZON v symbióze

Foto_OZON

Predace, parazitismus, symbióza v biologii a rovnost a nerovnost v matematice. Co to má společného se starověkou Římskou říší?

V OZONu je jedním z našich hlavních přístupů, ale i cílů smysluplná propojenost. Proto si vždy na období přibližně šesti týdnů vytyčíme společné téma, na které se díváme z pohledu jednotlivých předmětů. Jedno z těch témat bylo „Spolu nebo proti sobě“ a v rámci dějepisu jsme se věnovali právě Římské říši, protože konflikt jako jeden ze základních principů provází lidstvo celými dějinami a římská doba není výjimkou. Proto jsme se po probrání některých dílčích témat římských dějin zkusili podívat do jiných předmětů, jestli nenajdeme souvislosti a prolínání. A nebyl to problém ani pro primány. Najednou už dějepis nebyl o od reality odtržených faktech z jiné doby a světa, ale pochopili jsme na nich obecné principy fungování přírody a společnosti, které zase díky dějepisu získaly na nové konkrétnosti. Uvědomili jsme si například, že základní kámen římského hospodářství, otroctví, není pěkná symbióza, ale příklad parazitismu mezi lidmi, a i téma šikany, probírané v občanské výchově, získalo nové obrysy. K naší současnosti nás zase dovedly úvahy o možnostech soužití Římské říše s neplnoprávnými „barbary“ nebo o společnosti založené na extrémně nerovném přerozdělování bohatství či hospodářství založeném na podmínce neustálého růstu a zvyšování spotřeby a luxusu.

Výuka jednotlivých předmětů v symbióze dává smysl, a proto se o ni snažíme.

Za tým OZONu Lukáš Tvrďoch

 

aktivity v OZONu