Když nemůžeme do školy, tak…

Dobrovolníci

Altruismus je vzácná deviza, která se nedá koupit, a o co těžší doba, tak o to vzácněji je tento morální postoj hodnocen. Jsme moc rádi, že se v řadách našich studentů prosociální chování projevilo nejen v počátku pandemie, kdy spousta z nich šila ve velkém roušky, ale u některých přetrvává i nadále ve formě dobrovolnictví.

Tak například Michaela Baleková pomáhá pravidelně čtyřikrát týdně na Charitě ve Šternberku s roznosem nákupů a šitím roušek. Vendula Crhová rozváží seniorům obědy a Monika Indráčková v případě potřeby vypomáhá v kuchyni v domově důchodců. Filip Suchán se svojí rodinou v průběhu dubna uklízel Česko – přesněji tedy Drnovice – a děvčata Markéta Sádovská a Petra Zavadilová neváhaly ani vteřinu, když bylo potřeba dobrovolníků při skládání ochranných štítů.

A jistě by se našli i další a další, kteří, když nemůžou do školy, tak čas, který jim po splnění úkolů z distanční výuky zbývá, vyplní ve prospěch druhých, za což jim patří velké poděkování!