Umění být doma

  STUDENTI VYŠKOVSKÉHO GYMNÁZIA TVOŘÍ ZAJÍMAVÁ DÍLA TAKÉ BĚHEM KARANTÉNY

Vizuální umění velmi silným způsobem podává svědectví o své době. Umělci si nenechají ujít důležité historické události a na aktuální dění ve společnosti reagují nejen výtvarným tvořením.

Naše škola je místem, kde studuje spousta kreativních a originálně smýšlejících dětí a dospívajících. Ti se rovněž rozhodli reflektovat své pocity a prožitky týkající se současného dění ovlivněného pandemií koronaviru COVID-19. Zabývali se tématy jako: Všeobecný strach, Síla roušky, Hygiena především, Každodenní rutina v karanténě nebo Sociální dopad izolace. Poukázali také na pozitivní témata: Rodiny jsou spolu, Mám čas na nové aktivity, Více vnímám přírodu, Nejsme lhostejní nebo Lidé si vzájemně pomáhají. Mohli použít jakýkoliv materiál, formát, techniku – malbu, kresbu, komiks, kreslený vtip, deníkový záznam, uměleckou i dokumentární fotografii, objektovou tvorbu, land art, street art, koláž, počítačovou grafiku, konceptuální vzkaz aj.

Studenti se ocitli v nelehké situaci, protože veškeré výtvarné pomůcky museli nechat ve škole. Obchody s výtvarnými potřebami byly navíc na nedohlednou dobu zavřené. A tak se tvořilo se vším, co bylo doma po ruce. Recyklovaly se staré sešity, desky, časopisy, látky, papírové tácky a mnohé jiné. Vzniklo tak rozmanité a rozhodně zajímavé tvůrčí svědectví umělců ve věku 11 – 17 let.  Za které bych ráda svým studentům primy A, primy B, sekundy, tercie, kvinty a sexty poděkovala.

 

Společně se studenty bychom vás chtěli pozvat na výstavu Umění být doma, která proběhne 1. 7. – 25. 9. v ZOO Vyškov. Malou ukázku z jejich tvorby během karantény si můžete prohlédnout níže.

 

Mgr. Ivana Burianová, Ph.D.