Umění být doma

Společně se studenty bychom vás chtěli pozvat na výstavu Umění být doma, která proběhne 1. 7. – 25. 9. v ZOO Vyškov. Vizuální umění velmi silným způsobem podává svědectví o své době. Umělci si nenechají ujít důležité historické události a na aktuální dění ve společnosti reagují nejen výtvarným tvořením. Naše škola je místem, kde studuje spousta kreativních a originálně smýšlejících dětí a dospívajících. Ti se rovněž rozhodli reflektovat své pocity a prožitky týkající se současného dění ovlivněného pandemií koronaviru COVID-19. Jejich práce uvidíte na této výstavě.

Beseda o stáži v Petrohradu

Pro studenty semináře konverzace z ruského jazyka proběhla dne 25. listopadu přednáška o Erasmu v Rusku. Erasmus je skvělá příležitost, jak může student vycestovat do zahraničí a zlepšit si tak své komunikační schopnosti v daném jazyce, který studuje.

SVĚT OČIMA STUDENTŮ 2019

Soutěžní výstava fotografií studentů gymnázia u příležitosti 120. výročí založení školy se uskuteční 6. – 8. 9. 2019 v klášterním sklepení pod hřbitovem v rámci Dnů památek a Dnů evropského dědictví.

Vernisáž výstavy: pátek 6. 9. 2019 v 17:00 hod.