Kousek mého zevnějšku – perokresba

Perokresba detailu obličeje ve výuce výtvarné výchovy napomáhá utvářet sebekoncepci. Podle německého psychologa Eriksona má každé vývojové období člověka určitý úkol. Úkolem mladého člověka v období adolescence je vytvořit si vlastní identitu, ustavit si pevné pojetí vlastního já, svého místa a smyslu v životě.
Sebekoncepce – představa o sobě samém, jaký jsem, jak vypadám, co zvládnu…
Zde může významně napomáhat výuka výtvarné výchovy a přispívat ke klíčovému úkolu adolescence, tedy vytvořit si představu o sobě samém. Úspěšné zakotvení ve světě a jasné sebepojetí člověku umožňuje vytváření adekvátních a smysluplných vztahů k vlastní osobě i k druhým.
Výtvarné práce studentů 1. A, 1. B