Svět očima studentů

Gymnázia a SOŠZE Vyškov Vás srdečně zve na vernisáž fotografií dne 4. 12. 2019 v 10:30 hod. na ODN Nemocnice Vyškov.

Studenti třetích ročníků se svými vyučujícími připravili krátký program se sladkou tečkou na závěr.

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

 

 

Přílohy