Informace k obědům pro žáky

Pravidla stravování v naší ŠJ jsou upravena v provozním řádu jídelny.

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

Cena jednoho oběda činí:

  •  Žáci 11-14 let                        32,00 Kč
  •  Žáci od 15 let  včetně          34,00 Kč

 

Pro trvalé nebo jednorázové měsíční příkazy z účtu je doporučená částka:

  •  Žáci 11-14 let                        670,00 Kč
  • Žáci od 15 let včetně            710,00 Kč

 

Přílohy