Informace k obědům pro žáky

Pravidla stravování v naší ŠJ jsou upravena v provozním řádu jídelny.

Ceny stravného pro školní rok 2024/25

Cena jednoho oběda činí:

  •  Žáci 11-14 let                        35,00 Kč
  •  Žáci od 15 let  včetně          37,00 Kč

 

Pro trvalé nebo jednorázové měsíční příkazy z účtu je doporučená částka:

  •  Žáci 11-14 let                        740,00 Kč
  • Žáci od 15 let včetně            780,00 Kč