Informace k obědům pro cizí strávníky

Plakát

 

Pravidla stravování pro cizí strávníky

 Pro cizí strávníky se vaří v době provozu školy (tj. mimo státní svátky a prázdniny, vyjma přípravného týdne).

 

Podmínky pro odebírání obědů

 • odevzdaná přihláška (platí do odhlášení ze stravování, více v provozním řádu ŠJ) – ke stažení zde,
 • vlastní jídlonosič (nesmí se používat skleněné nádoby),
 • objednané a zaplacené obědy,
 • zakoupený stravovací čip v ceně 100 Kč (v kanceláři vedoucí stravování Jany Jaklové),
 • aktivace čipu (u vedoucí stravování).

 

Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Dle možností je výběr ze dvou druhů příloh.

 

Cena obědu

 • Cena za jeden oběd činí 82 Kč.
 • Cena se skládá z veškerých nákladů na přípravu jídla (suroviny, provozní a mzdové režie).

Způsob úhrady

 • Bankovním převodem – pod přiděleným variabilním symbolem na účet školní jídelny 286 657 277 / 0300 – podrobnější informace jsou uvedeny na přihlášce.

 

Objednávky stravy

Všem strávníkům je automaticky přihlášen po celý měsíc oběd č. 1. Přihlášení probíhá vždy k 25. předchozího měsíce.

Změny v objednání obědů je možné provádět po tomto datu na terminálu ve školní jídelně nebo online na internetových stránkách školy (www.gykovy.cz) a to nejpozději do 12:00 hod. na následující den. Případně lze provést odhlášení oběda nejpozději den předem ve výdejně obědů u personálu.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

 

Pravidla pro výdej do jídlonosičů

 • Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nepodáváme.
 • Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy do doby vydání stravy do jídlonosiče.
 • Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

 

Rozpis výdeje

 • 10:45 – 11:15 hodin – výdej cizím strávníkům do jídlonosičů
 • 11:25 – 13:45 hodin – výdej žákům a zaměstnancům škol

Mimo stanovené hodiny nebudou obědy do jídlonosičů vydávány.

Pro cizí strávníky je vyhrazena pouze přední část jídelny.

Strávník si donese čistý jídlonosič, na k tomu určeném místě, si jej rozloží na tác a donese k výdejnímu pultu. Po naplnění jídlonosiče si jej strávník, na k tomu určeném místě, složí a odchází z budovy školy. Vzhledem k malé kapacitě školní jídelny není možné, aby se cizí strávníci stravovali v prostorách jídelny.

Do školní jídelny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.

 

Přílohy