Věci mezi nebem a zemí 

Obrázek k projektu

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se žáci z OZONu dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem. 

I když kvůli “koronavirové výuce” jsme museli pozměnit předávání a sdílení informací, tak naši studenti v závěru tohoto šestitýdenního tématu vytvořili úžasné projekty. Téma projektu bylo ČLOVĚK A ZNEČIŠŤOVÁNÍ. Studenti tvořili malované komiksy, prezentace, ale i videa. Několik z nich jsme vybrali, protože by bylo škoda, nechat si je jen pro nás 🙂

Prezentace jsou v příloze, ukázky videí jsou na youtube.


https://www.youtube.com/embed/VUYpBYDui1A


https://www.youtube.com/embed/VUYpBYDui1A