Velikonoční pokusy

Studenti nižšího gymnázia (prima, sekunda, kvarta) si zpestřili chemickými pokusy s vejci velikonoční svátky. Papírový protokol vyměnili za kameru na mobilu. Propojili znalosti chemie a informatiky. Našli se mezi nimi i skvělí komentátoři – český jazyk byl další předmět, který pomohl dát videu jiskru 🙂
Někteří pojali velikonoční pokusování i netradičně a velmi originálně.

Chemická olympiáda 2021

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia se letos zúčastnili Chemické olympiády. V různých kategoriích, dle ročníku studenta, ze školního kola postoupili Natálie Vylamová z 4.KA, Tereza Špilarová z 1.A a Vladimír Dostál z 7.MA. Všichni postupují do krajského kola. Blahopřejeme a držíme palce!

Věci mezi nebem a zemí 

Obrázek k projektu

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem. 

CH – Učebnice

Nižší gymnázium Povinná literatura 1. ročník Povinná literatura Doporučená literatura 2. ročník Povinná literatura Doporučená literatura

CH – Vyučující

Jméno Telefon RNDr. Jaroslav Orság 517 307 029 Mgr. Jitka Hrežová 517 307 021 Mgr. Romana Měřínská 517 307 026 Mgr. Zuzana Ševčíková 517 326 774

CH – učebny

  Učebna Odborná učebna chemie byla vybudována v roce 1993. Její vybavenost umožňuje provádění běžných chemických pokusů (mimo těch, při kterých vznikají nebezpečné plynné produkty. Kromě základního vybavení jako je meotar, videorekordér s televizory je zde počítač připojený k internetu Read More …