Objevování světa analytické chemie

V úterý 5. listopadu 2019 se uskutečnila exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Byla určena pro studenty 3. ročníků, kteří mají seminář z chemie.

Pro nás jako budoucí vysokoškoláky to byla skvělá příležitost podívat se přímo do laboratoří a na krátkou chvíli si vyzkoušet, jaké by to bylo analytickou chemii studovat.

Naše návštěva byla zahájena krátkou přednáškou, během které nám poskytli informace o možnostech studia na přírodovědecké fakultě. Kromě analytické chemie je zde možné studovat i např. nanomateriálovou chemii, bioinformatiku, biotechnologii a genové inženýrství a mnoho dalších zajímavých oborů.

Po krátké instruktáži o bezpečnosti práce jsme byli konečně připraveni jít do laboratoře. Oblékli jsme si bílé pláště, připravili si vzorky vody, které jsme dovezli z domova, a rozdělili se do skupin. Měli pro nás připravený praktický úkol: chelatometrické stanovení tvrdosti vody. Práci nám usnadnil předem napsaný pracovní postup, který jsme dostali, a samozřejmě i vstřícný přístup doktorandů a pana docenta Petra Bednáře. Kdykoliv nám ochotně pomohli a zodpověděli všechny naše dotazy. Výsledkem naší práce byl výpočet koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů ve vodě, který nám určoval tvrdost vody. Jak jsme předpokládali, tvrdost vody se lišila v závislosti na lokalitě, odkud pocházela.

Po praktické části nás čekala ještě prohlídka dalších laboratoří, vybavených nespočtem moderních přístrojů. Byli jsme seznámeni se spektrofotometrem a hmotnostním spektroskopem a principem hmotnostní spektrometrie.

Exkurze byla pro nás velkým přínosem. Nejen že jsme se dozvěděli spoustu nového, ale také jsme měli možnost se blíže seznámit s analytickou chemií, kterou se možná někteří z nás rozhodnou studovat.

Pavlína Ďurišová, 7. MA