Exkurze na ČHMÚ Brno

Dne 14. 3. se žáci 2. a 3. ročníků, kteří tvoří skupinu zabývající se projektem Edukativní měření kvality ovzduší, zúčastnili exkurze do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Jako součást exkurze si studenti pod vedením Dr. Mgr. Knozové prohlédli meteorologickou zahrádku, na níž jim byly představeny veškeré měřicí přístroje.

Ukliďme Česko!

Dne 6. dubna se naše škola zapojila do výzvy Ukliďme Česko. Žáci nižšího gymnázia a studenti prvních ročníků gymnázia a SOŠ spolu s profesory posbírali odpadky celkem na 10 lokalitách. Dohromady se podařilo nasbírat 741 kg rozmanitého odpadu. Nejvíce byl zastoupen plast, poté sklo a papír. Dále jsme našli nespočet nedopalků cigaret, což by pro některé mohlo být možná k zamyšlení.